İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ

Şifa OSGB işveren adına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Mevzuatı ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapılması.

RİSK ANALİZİ

Kurumumuz uzman kadrosu, önleyici faaliyet olarak tanımlanan, risk analizi konularında, bilimsel metotlarla, araştırma – analiz yaparak, gerekli durum ve alanlarda belgelendirme önerileri ile organizasyonlarının risk analizi.

İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 yılından itibaren işe giriş sağlık raporları işyeri hekimlerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen ŞİFA OSGB ‘den temin edebilirler.t.

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Firmaların yasal olarak çalışanlara yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik sağlık kontrollerini tam donanımlı mobil sağlık araçlarımız ve tecrübeli işyeri hekimi uzmanlarımız, tecrübeli sağlık personelimiz ile vermekteyiz. Böylece firmalarımızın iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmektedir.

Neden OSGB?


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş yerlerinde iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını zorunluluk haline getirmiş ve önemli
yaptırımlar ortaya koymuştur.
İşverenler bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İSG uzmanı,İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile çalışabilir veya OSGB lerden
hizmet almaktadır.
OSGB’ler işvereni yetkili personeli istihdam etmekten kurtarırken;
aynı zamanda işvereni maddi bir külfet ve zaman kaybından da kurtarmış olur.
Ayrıca OSGB ile çalışmanın avantajı olarak 6331 sayılı İSG kanunu kapsamında yapılması gereken tüm hizmetlerin tek elden hazırlanması sağlanmış olur.