*Firma personellerine ve yıl içerisinde iş başı yapacak olan personellerin İSG temel eğitimlerinin verilmesi,

*Risk değerlendirmelerinin yapılması,

*İşyerlerinde Yangın, Doğal Afet, Sabotaj vb tehlikeler için Acil Durum Planı hazırlanması,

*İş yerlerinde çalışmalarda karşılaştıkları tehlikeli durumlar ve uygunsuzluklar için Ramak Kala Raporu, İş Güvenliği Uygunsuzluk Raporu, Saha Denetim Raporu, Kaza Raporları, aylık ve yıllık İSG Raporları hazırlanması, İşveren ve çalışanları bilgilendirilmesi,

*50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu’ oluşturulması,

*Genel bir önlem politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması.

*Şifa OSGB işveren adına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Mevzuatı ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapılması.