*İşçilerinizin sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgilerini kayıt altında tutulması, gerekli istatistikleri oluşturulması ve işverenin istediği zaman bilgi alabilmesi

*İşe girişlerde sağlık ile ilgili dosyalarının düzenlenmesi Sağlık gözetimlerinin

yapılması

*Çalışanların periyodik sağlık değerlendirmelerinin ve takiplerinin yapılması

*İş yerinde yapılması gereken zorunlu test ve tetkiklerin zamanında yapılması için işverene bilgilendirmede bulunulması

*İş yeri hekimin çalışanlara yasal izinler çerçevesinde poliklinik hizmetleri için danışmanlık yapması