6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş yerlerinde iş

güvenliği tedbirlerinin alınmasını zorunluluk haline getirmiş ve önemli

yaptırımlar ortaya koymuştur.

İşverenler bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İSG

uzmanı,İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile çalışabilir veya OSGB lerden

hizmet almaktadır.

OSGB’ler işvereni yetkili personeli istihdam etmekten kurtarırken;

aynı zamanda işvereni maddi bir külfet ve zaman kaybından da kurtarmış olur.

Ayrıca OSGB ile çalışmanın avantajı olarak 6331 sayılı İSG kanunu

kapsamında yapılması gereken tüm hizmetlerin tek elden hazırlanması

sağlanmış olur.