Hizmetlerimiz


İş Güvenliği Hizmeti

*Firma personellerine ve yıl içerisinde iş başı yapacak olan personellerin İSG temel eğitimlerinin verilmesi,

*Risk değerlendirmelerinin yapılması,

*İşyerlerinde Yangın, Doğal Afet, Sabotaj vb tehlikeler için Acil Durum Planı hazırlanması,

*İş yerlerinde çalışmalarda karşılaştıkları tehlikeli durumlar ve uygunsuzluklar için Ramak Kala Raporu, İş Güvenliği Uygunsuzluk Raporu, Saha Denetim Raporu, Kaza Raporları, aylık ve yıllık İSG Raporları hazırlanması, İşveren ve çalışanları bilgilendirilmesi,

*50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu’ oluşturulması,

*Genel bir önlem politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması.

*Şifa OSGB işveren adına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Mevzuatı ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapılması.

İşe Giriş Muayeneleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 yılından itibaren işe giriş sağlık raporları işyeri hekimlerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen ŞİFA OSGB ‘den temin edebilirler.

 

KURUMUMUZ ‘İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU’ VERMEYE TAM YETKİLİ KURULUŞLARDAN BİRİDİR.

Yangın Eğitimi

Tesislerde yangın güvenliği bilgisini vermek ,yangını yaratan riskleri tanımlamak, yangının çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anında tesislerdeki tahliye yöntem ve yollarını

öğretmek amacıyla verilen eğitimlerdir.

İş Yeri Hekimi Hizmeti

*İşçilerinizin sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgilerini kayıt altında tutulması, gerekli istatistikleri oluşturulması ve işverenin istediği zaman bilgi alabilmesi

*İşe girişlerde sağlık ile ilgili dosyalarının düzenlenmesi Sağlık gözetimlerinin

yapılması

*Çalışanların periyodik sağlık değerlendirmelerinin ve takiplerinin yapılması

*İş yerinde yapılması gereken zorunlu test ve tetkiklerin zamanında yapılması için işverene bilgilendirmede bulunulması

*İş yeri hekimin çalışanlara yasal izinler çerçevesinde poliklinik hizmetleri için danışmanlık yapması

Risk Analizi

Kurumumuz uzman kadrosu, önleyici faaliyet olarak tanımlanan, risk analizi konularında, bilimsel metotlarla, araştırma – analiz yaparak, gerekli durum ve alanlarda belgelendirme önerileri ile organizasyonların;

*İş Güvenliği Risklerini,

*Çevresel etki ve risklerini,

*Mevcut makine ekipmanların, oluşturabileceği sağlık, iş kaybı, performans kaybı risklerinin analizlerini,

*Alanların yangın, deprem, sel, sabotaja karşı risklerini,

*Belirleyerek, iş kayıpları, sosyal sorumluluk gereklerini, kaliteli ürün üretebilmeleri için gerekli ortam ve şartların oluşmasını sağlar.

Acil Durum Planları

İşyeri ortamı, kullanılan ekipmanlar ve çevre dikkate alınarak Olası Yangın, Deprem, Sabotaj, Sel, İş kazası Terör Saldırısı gibi durumlarda çalışanları ve işletmeyi etkileyebilecek tüm etkenler göz önünde bulundurularak önleyici tedbirler almak, Bunun için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, Acil durum ekiplerini oluşturmak, ekiplerin gerekli eğitimleri almış olmasını sağlamak; Acil durumlara hazır olmak amacıyla periyodik olarak tatbikatlar planlamak suretiyle öncelikle çalışanların sağlığı ve güvenliği sonra işletmenin ve çevrenin korunmasını amaçlayan ACİL DURUM PLANI hazırlanır.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

*İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

*Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

*İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Firmaların yasal olarak çalışanlara yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik sağlık kontrollerini tam donanımlı mobil sağlık araçlarımız ve tecrübeli işyeri hekimi uzmanlarımız, tecrübeli sağlık personelimiz ile vermekteyiz. Böylece firmalarımızın iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmektedir.

Ambulans Hizmetleri

Fabrika, organize sanayi bölgesi veya siteler için 7 gün 24 saat belirtmiş olduğunuz noktada ekibi ile birlikte tam donanımlı bir ambulans bekleterek, çalışanlarınızın ve sizlerin acil yardım ihtiyaçlarınızı karşılayan hizmetlerimiz iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uygun olarak sizlere çözüm üretmektedir. Ayrıca Acil durumlarda ihtiyacınız olan bir doktor, bir sağlık personeli ve bir ambulans şoföründen oluşan Acil Yardım Ambulanslarımız ile acil tıp teknisyeni (veya paramedic) ve bir ambulans şoföründen oluşan Hasta Nakil Ambulanslarımız size en yakın noktalarımızdan hareket ederek 7/24 hizmet vermektedir.

 

KURUMUMUZ ‘İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU’ VERMEYE TAM YETKİLİ KURULUŞLARDAN BİRİDİR.