Tesislerde yangın güvenliği bilgisini vermek ,yangını yaratan riskleri tanımlamak, yangının çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anında tesislerdeki tahliye yöntem ve yollarını

öğretmek amacıyla verilen eğitimlerdir.